0
0,00 kr 0 artiklar

Inga produkter i varukorgen.

Login/konto
Varukorg
Login/konto
Meny

Köpvillkor webshop Grillkol.se privatkund

Ej levererade paket och ej uthämtade paket

Om din beställning inte hämtas från ditt utvalda utlämningsställe inom 14 dagar efter leveransen och returneras till oss, kommer en avgift på 200kr att dras från din återbetalning.

Returer

 • Vår policy gäller 14 dagar. Om 14 dagar har gått sedan ditt köp, kan vi tyvärr inte erbjuda dig en återbetalning eller utbyte.
 • För att vara berättigad till retur måste ditt föremål vara oanvändt och i samma skick som du fått det. Det måste också finnas i originalförpackningen.
 • Ytterligare ej returnerbara artiklar: Presentkort 
 • För att slutföra din retur krävs vi ett kvitto eller inköpsbevis.

Återbetalning

När din retur är mottagen och inspekterad av oss skickar vi dig ett mail för att meddela dig att vi har fått ditt returnerade objekt. Vi kommer också att meddela dig om godkännande eller avslag på din retur.
Om du är godkänd, kommer din återbetalning att behandlas och en kredit kommer automatiskt att tillämpas på ditt kreditkort eller din ursprungliga betalningsmetod inom 1-10 arbetsdagar.

Sena eller saknade återbetalningar

Om du inte har fått din återbetalning ännu, kolla först ditt bankkonto igen.
Kontakta ditt kreditkortsföretag, det kan ta lite tid innan din återbetalning publiceras officiellt.
Nästa kontakta din bank. Det är ofta en viss behandlingstid innan ett återbetalning betalas ut.
Om du har gjort allt detta och du fortfarande inte har fått din återbetalning än, kontakta oss på info@grillkol.se.

Byten

Du kan byta dina produkter inom 14 dagar efter leveransen. För att byta ut, använd leveranskortet som medföljer i alla paket. Produkten ska vara oanvänd och fortfarande i originalförpackningen. Du kommer att vara ansvarig för att betala för dina egna fraktkostnader för att returnera ditt föremål. Fraktkostnaderna återbetalas inte. Vi kommer att täcka frakten på ersättningsobjektet.

Beroende på var du bor kan den tid det tar för din utbytta produkt att nå dig, variera.

Returadress

Skogens Kol AB
Stationsgatan 31
823 30 Kilafors
Sverige

Prenumerationer

1. ANSÖKAN OCH BUNDENHET

 • 1.1 Du får handla en prenumeration bara om du är minst 18 år. Vi ber dig också observera att vi på Grillkol.se endast levererar lådor till adresser i Sverige. 
 • 1.2 När du gjort din första beställning och den har godkänts av oss på Grillkol.se får du via mail inloggningsuppgifter till "mina konto" (https://www.grillkol.se/mitt-konto/). Där du kan hantera dina ordrar och prenumerationer. Har du övriga frågor kontakta Grillkol.se support via mail info@grillkol.se.
 • 1.2 Prenumeration innebär att du en gång per kalendermånad (vecka 14) får leverans av vald grillåda till den av dig angivna adressen. 
 • 1.3 Vi förbehåller oss rätten att avstå från att avsluta prenumerationen med dig utan angivande av skäl.

2. PRISER

 • 2.1 Med undantag för uppenbara felskrivningar gäller de priser och fraktkostnader som från tid till annan anges på Grillkol.se. Priserna anges inklusive mervärdesskatt.
 • 2.2 Priset för en prenumeration består vanligen av en återkommande periodisk avgift (t.ex. en årsavgift). De priser som gäller för din prenumeration anges i samband med din köp. Vid fakturabetalning tillkommer en fakturaavgift om 19 kr per varje beställning. Detta gäller även månadsprenumerationer och avgiften på 19 kr tillkommer på varje faktura.
 • 2.3 Priser och fraktkostnader kan komma att ändras från tid till annan. Med undantag för vad som anges 5.3, är du är bunden till de priser som gällde vid den tidpunkt du ansökte om prenumerationen, såvida inte vi meddelar dig om prisändringar och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid prenumerationen omedelbart ska upphöra).

3. BETALNING

 • 3.1 Genom Prenumerationen förbinder du dig att betala den periodiska avgiften fram till prenumerationens upphörande.
 • 3.2 Den första periodiska avgiften utgår i samband med ditt första köp om prenumeration och efterkommande avgifter utgår vanligtvis i samband med leverans hemma hos dig. Om Prenumerationen inte avslutas inom avtalad tid så förlängs den med ytterligare 12 månader.
 • 3.3 Betalning ska ske genom kredit- eller betalkort (Visa eller Mastercard), Swish eller Billmate faktura. Du godkänner att vi får debitera de periodiska avgifterna från ditt kredit, betalkort eller Swish-konto utan ytterligare godkännande fram till dess du byter betalningssätt och/eller uppdaterar dina betalningsuppgifter via ditt konto på Grillkol.se eller genom att skicka ett meddelande till info@grillkol.se (med tillägg av den tid som vi skäligen kan kräva för att hinna åtgärda debiteringen). Fakturabetalning sker i samarbete med Billmate: Betalningstiden, om inget annat överenskommits, är 14 dagar. Vid dröjsmål debiteras en påminnelseavgift på 60 kr, samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta. Fakturaavgiften om 19 kr tilläggs vid varje beställning (se ovan punkt 3.2) Vid fakturafrågor kontakta Billmate.
 • 3.4 Betalning kan även ske med av oss utställd voucher eller presentkort (enligt villkoren för vouchern eller presentkortet).
 • 3.5 Vi förbehåller oss rätten att låta göra en kreditupplysning på dig.

4. LEVERANSTIDER

 • 4.1 Efter ingången prenumeration kommer en grillåda att levereras en gång varje kalenderår. Grillådan levereras vanligtvis under vecka 14 av varje kalenderår.
 • 4.2 Beroende på vart i landet du bor kommer du få grillådan levererad av SCHENKER alternativt DHL hem till din bostad. Är du inte hemma vid leveranstillfället så godkänner du att vi ställer av grillådan i anslutning till din bostad.
 • 4.3 Om vald grillådan tar slut förbehåller vi oss rätten att leverera en liknande ersättningsprodukt det aktuella kalenderåret. 
 • 4.4  Kommer grillådan i retur till oss på grund av fel adress eller det inte går att komma fram till bostaden kommer du att bli ersättningsskyldig för de kostnader som har uppstått på grund av att grillådan inte kunnat levererats, vilka uppgår till kostnaden från speditören.

5. UPPSÄGNING OCH AUTOMATISK FÖRLÄNGNING

 • 5.1 Både du och vi får, utan angivande av skäl, säga upp en 12 månaders prenumeration till upphörande före utgången av den då gällande prenumerationsperioden. Avslutas inte prenumerationen inom denna tid förnyas den automatiskt med samma löptid som tidigare, dvs. en ny prenumerationsperiod om 12 månader.
 • 5.2 Löpande prenumerationer kan sägas upp när som helst med en månads uppsägningstid. Du säger upp prenumerationen via ditt konto på Grillkol.se. Vi säger upp prenumerationen genom att skicka en uppsägning till den e-postadress du angivit. Din prenumeration måste avslutas innan den 1:a i månaden om du inte vill ha nästkommande årslåda.
  Uppsägning görs genom att du loggar in på ditt konto, klickar på "Prenumerationer", klicka in på din aktuella prenumeration och sedan "Avbryt prenumeration".
 • 5.3 Om du inte säger upp prenumerationen i enlighet med 5.1 förlängs prenumerationen automatiskt till det då gällande ordinarie priset för aktuell prenumeration (exklusive eventuella rabatter).

6. ÅNGERRÄTT

 • 6.1 Om du är konsument får du enligt lag ångra dig inom 14 dagar (”Ångerfristen”) från den dag du mottar den första grillådan för den aktuella prenumerationen.
 • 6.2 Du får utöva din ångerrätt endast om produkten hålls i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller dock inte om produkten har förstörts eller förändrats på grund av någon åtgärd som har varit nödvändig för att undersöka den eller på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till dig.
 • 6.3 Du utövar din ångerrätt genom att kontakta oss inom ångerfristen och på egen bekostnad återsända grillådan till oss inom 14 dagar från det att du meddelar oss att du ångrar dig. Du kontaktar vår Grillkol.se support via mail info@grillkol.se som du finner genom att logga in på ditt konto. Boxen kan återsändas till följande adress: GHälsinge Kol & trä AB, Stationsgatan 31, 823 30 Kilafors. Vi ber dig återsända den kompletta grillådan i sin originalförpackning. Om du har förbrutit förseglingen på någon av produkterna i grillådan gäller av hygienskäl inte ångerrätten för produkten och vi kommer att göra ett prisavdrag motsvarande värdet av den aktuella produkten.
 • 6.4 Om du utnyttjar din ångerrätt betalar vi tillbaka vad du har betalt för produkten i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 8 nedan).

7. REKLAMATION

Om en grillåda är felaktig kan du inom skälig tid reklamera produkten och få instruktioner om hur du kan returnera den. Du kontaktar vår Grillkol.se support enklast via mail info@grillkol.se som du finner genom att logga in på ditt konto. Återbetalning för felaktig produkt sker i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 8 nedan).

8. ÅTERBETALNINGSPOLICY

 • 8.1 Om du lämnar tillbaka en grillåda till oss för att du har utövat din ångerrätt (se punkt 6 ovan), kommer vi att genomföra återbetalning snarast och senast inom 14 dagar från den dag då vi tagit emot ditt meddelande om att du vill utnyttja ångerrätten, förutsatt att vi också har tagit emot grillådan, eller du kan visa att den sänts tillbaka till oss. Vi kommer därvid att betala tillbaka priset för grillådan, minus den eventuella värdeminskningen. Du får själv bära fraktkostnaden för att återsända grillådan till oss (se punkt 6.3).
 • 8.2 Om du lämnar tillbaka en grilllåda till oss av något annat skäl (t.ex. för att du anser att grillådan är felaktig) kommer vi att undersöka den återlämnade grillådan och meddela dig via mail inom skälig tid om din reklamation kan godtas och hur vi i så fall avhjälper felet, genom t.ex. omleverans, prisavdrag eller återbetalning. En eventuell återbetalning genomför vi så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från den dag vi mottagit den reklamerade grillådan. Vi kommer därvid att betala tillbaka priset för grillådan.
 • 8.2.1 Vi betalar vanligen tillbaka pengar till dig med samma metod som du använde för att betala till oss.

9. ANSVAR

Om du är konsument regleras vårt ansvar för grillådorna i konsumentköplagen (1990:932). I övrigt ansvarar vi bara för brott mot dessa villkor och bara till ett sammanlagt belopp motsvarande din årsavgift för prenumerationen, såvida inte grov vårdlöshet eller uppsåt föreligger. Begränsningarna gäller inte i den del de skulle inskränka dina rättigheter enligt tvingande författning.

10. BEFRIELSEGRUNDER

Om fullgörandet av våra åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad författning, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder. Detta ska dock inte begränsa dina rättigheter enligt konsumentköplagen eller annan tvingande författning.


Köpvillkor föreningar och föreningskunder

INFORMATION OCH KONTAKTUPPGIFTER

Huvudkontor/lager
Skogens kol AB
Stationsvägen 31 
823 30 Kilafors
Sverige

Företagsinformation
Skogens kol AB
www.grillkol.se
info@grillkol.se
0278-203 78

Orgnr: 556285-9149

Momsreg.nr. SE556285914901

EJ LEVERERADE PAKET OCH PALLAR

Om du inte har möjlighet att ta emot din leverans inom 5 dagar från det att fraktbolaget kontaktat dig, kommer vi ta ut en avgift.

RETURER

 • Vår policy gäller 14 dagar. Om 14 dagar har gått sedan du hämtat ut ditt paket/pall, kan vi tyvärr inte erbjuda dig en återbetalning.
 • För att vara berättigad till retur måste ditt föremål vara i obruten förpackning och de 50:- som föreningen tjänar per såld produkt återbetalas ej. 
 • Vid retur skall kunden meddela grillkol.se om returen. Kvitto och retursedel ska skickas med i försändelsen som ska skickas inom 14 dagar från att försändelsen hämtas ut/mottagits. Kund som fått sin vara levererad av en förening/klass gäller 14 dagar från att föreningen/klassen mottagit sin leverans. 

Återbetalning

När din retur är mottagen och inspekterad av oss skickar vi dig ett mail för att meddela dig att vi har fått ditt returnerade objekt. Vi kommer också att meddela dig om godkännande eller avslag på din retur.

Om du är godkänd, kommer din återbetalning att behandlas och en kredit kommer automatiskt att tillämpas på ditt kreditkort eller din ursprungliga betalningsmetod inom 7 arbetsdagar.

Sena eller saknade återbetalningar

Om du inte har fått din återbetalning ännu, kolla först ditt bankkonto igen.

Kontakta ditt kreditkortsföretag, det kan ta lite tid innan din återbetalning publiceras officiellt. Nästa kontakta din bank. Det är ofta en viss behandlingstid innan en återbetalning betalas ut.

Om du har gjort allt detta och du fortfarande inte har fått din återbetalning än, kontakta oss på info@grillkol.se

Byten

Vi har tyvärr inte möjlighet att byta din produkt då föreningen du stöttat har avslutat sin försäljning. Du kan däremot göra en retur på din produkt. Se kapittel: Returer

Returadress

Skogens Kol AB
Stationsgatan 31
823 30 Kilafors

Sverige

2. PRISER

 • 2.1 Med undantag för uppenbara felskrivningar gäller de priser och fraktkostnader som från tid till annan anges på Grillkol.se. Priserna anges inklusive moms.
 • 2.2 Priser och fraktkostnader kan komma att ändras från tid till annan.
 • 2.3 Föreningar/klasser betalar en serviceavgift på 2% av ordervärde till 3:e part (Säljverktyg, Swish och kort transaktioner)
 • 2.4 Fraktavgift för antal pallar tillkommer.
  • Frakt för 1 pall 1350:- 
  • Frakt för 2-3 pall 2250:-
  • Fri frakt för 3 fulla pallar eller mer.
 • 2.5 Frakttillägg Gotland 1000:- på alla ordrar.
 • 2.6 Förening/laget förtjänst av sålda produkter betalas ut när varorna lämnar vårt lager.

3. BETALNING

 • 3.1 Betalning ska ske genom Swish, kredit- eller betalkort (Visa eller Mastercard)
 • 3.2 Vi förbehåller oss rätten att låta göra en kreditupplysning på dig.

4. LEVERANS

 • 4.1 Pallarna levereras till angiven adress inom 10 arbetsdagar.
 • 4.2 Beroende på vart i landet paketet ska levereras skickas försändelsen med SCHENKER, DSV alternativt DHL till angiven leveransadress. 
 • 4.3 Samtliga leveranser med SCHENKER, DSV eller DHL sker med avisering. Då det är större pallar på dagtid som ska levereras rekommenderar leverantören att leveransen sker till en företasadress som är bemannad samt att det finns en hjullastare eller truck på platsen för att underlätta för alla parter. Går det inte att lösa kan dem leverera hem med bakgavellyft. Tänk på att en full pall är ca 2,3 m hög och väger ca 750 kg. 
 • 4.5 Kunder som köpt via förening/klass får sin leverans i skälig tid från att föreningen/klassen mottagit den samlade leveransen. Vi rekommenderar att föreningen/laget/klassen levererar produkterna till slutkund inom 2 veckor efter mottagen leverans.
 • 4.6 Kommer leveransen i retur till oss på grund av fel adress kommer föreningen/klassen att bli ersättningsskyldig för de kostnader som har uppstått på grund av att försändelsen inte kunnat levererats, vilka uppgår till kostnaden från speditören.

5. ÅNGERRÄTT

 • 5.1 Om du är konsument får du enligt lag ångra dig inom 14 dagar (”Ångerfristen”) från den dag du mottar din beställning. Har din beställning gått via en förening/lag/klass gäller 14 dagar från att föreningen/laget/klassen mottagit leveransen.
 • 5.2 Du får utöva din ångerrätt endast om produkten hålls i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller dock inte om produkten har förstörts eller förändrats på grund av någon åtgärd som har varit nödvändig för att undersöka den eller på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till dig.
 • 5.3 Du utövar din ångerrätt genom att kontakta oss inom ångerfristen och på egen bekostnad återsända produkten till oss inom 14 dagar från det att du mottagit försändelsen. Kund som fått sin vara levererad av en förening/klass gäller 14 dagar från att föreningen/klassen hämtat ut/mottagit sin leverans. Du kontaktar vår support via mail grillkol.se och meddelar din retur. Med produkten ska kvitto och retursedel skickas med. Returen skickas till: Skogens Kol AB, Stationsgatan 31, 823 30 Kilafors. Har varan hanterats i så stor utsträckning att den minskat i värde, görs ett avdrag på återbetalningen i den omfattningen varan anses ha minskat. 
 • 5.4 Om du utnyttjar din ångerrätt betalar vi tillbaka vad du har betalt för produkten i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 7 nedan).

6. REKLAMATION

 • 6.1 Kunden har ansvar att anmäla eventuell transportskada till Grillkol.se kundservice inom skälig tid. Grillkol.se uppmanar kunden att anmäla skadan så snabbt som möjligt, för smidig hantering av ärendet. Kunden ansvarar för att av-emballera och inspektera produkternas skick snarast efter mottagandet. När du som förening/lag/klass tar emot era paket/pallar gå igenom försändelsen tillsammans med chauffören. Kolla så att allt är helt, tort och ser riktig ut. Ser den inte ut som den borde eller är trasig, gör en notering i chaufförens system, ta bilder på pall och ev skadade produkter. Små hål i påsarna 0-4 mm kan i fåtal fall uppkomma då vassare kolbitar vid tryck i pallen kan komma att tryckas ut ur pappsäcken. Maila sedan info@grillkol.se för vidare information. Vid transportskada får kunden ej använda produkten och kunden måste behålla produktens emballage, så att hela paketet och produkten kan besiktigas vid handläggning av skadeärende.
 • 6.2 Om en produkt är felaktig kan du inom skälig tid reklamera produkten och få instruktioner om hur du kan returnera den. Du kontaktar vår support enklast via mail info@grillkol.se. Återbetalning för felaktig produkt sker i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 7.2 nedan).

7. ÅTERBETALNINGSPOLICY

 • 7.1 Om du lämnar tillbaka en produkt till oss för att du har utövat din ångerrätt (se punkt 5 ovan), kommer vi att genomföra återbetalning snarast och senast inom 14 dagar från den dag då vi tagit emot ditt meddelande om att du vill utnyttja ångerrätten, förutsatt att vi också har tagit emot produkten, eller du kan visa att den sänts tillbaka till oss. Vi kommer därvid att betala tillbaka priset för produkten, minus föreningens förtjänst och den eventuella värdeminskningen. Du får själv bära fraktkostnaden för att återsända produkten till oss (se punkt 5.3).
 • 7.2 Om du lämnar tillbaka en produkt till oss av något annat skäl (t.ex. för att du anser att produkten är felaktig) kommer vi att undersöka den återlämnade produkten och meddela dig via mail inom skälig tid om din reklamation kan godtas och hur vi i så fall avhjälper felet, genom t.ex. omleverans, prisavdrag eller återbetalning. En eventuell återbetalning genomför vi så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från den dag vi mottagit den reklamerade produkten. Vi kommer därvid att betala tillbaka priset för produkten
 • 7.3 Vi betalar vanligen tillbaka pengar till dig med samma metod som du använde för att betala till oss.
 • 7.4 Grillkol.se ansvarar för risken vid transport till kunden, d.v.s. risken för att en produkt skadas eller kommer bort under transport till kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till Grillkol.se. 

9. Lager och slutsålda produkter

Grillkol.se planerar och uppskattar inköp noga inför varje säsong men reserverar oss för att produkter kan bli försenade eller i värsta/sällsynta fall ta helt slut. Grillkol.se förbehåller sig rätten att återbetala slutsåld produkt eller när det går, ordna med delleverans.

10. ANSVAR

Om du är konsument regleras vårt ansvar för produkterna i konsumentköplagen (1990:932). I övrigt ansvarar vi bara för brott mot dessa villkor och bara till ett sammanlagt belopp motsvarande din beställning, såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Begränsningarna gäller inte i den del de skulle inskränka dina rättigheter enligt tvingande författning.

11. BEFRIELSEGRUNDER

Om fullgörandet av våra åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad författning, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder. Detta ska dock inte begränsa dina rättigheter enligt konsumentköplagen eller annan tvingande författning.

INTEGRITETSPOLICY

 1. Grillkol.se →
 2. Integritetspolicy

Denna sekretesspolicy beskriver hur din personliga information samlas in, används och delas när du besöker eller köper från föreningskryddor.se.

När du beställer från oss

Genom att placera en order via vår webbplats Grillkol.se accepterar du automatiskt följande villkor.

Hur vi samlar in personlig information

När du köper eller försöker göra ett köp via vår webbplats samlar vi viss information från dig, inklusive ditt namn, leveransadress, betalningsinformation (inklusive kreditkortsnummer, e-postadress och telefonnummer). Vi hänvisar till denna information som "Beställningsinformation". Vi spar dina kunduppgifter i tre år efter att föreningen/klassen avslutat sin försäljning.  

Hur använder vi din personliga information?

Vi använder den orderinformation som vi samlar in i allmänhet för att uppfylla alla beställningar som görs via webbplatsen (inklusive hantering av betalningsinformation, arrangering av frakt och fakturor och / eller orderbekräftelser). Dessutom använder vi denna beställningsinformation till:

 1. Kommunicera med dig.
 2. Scanna våra beställningar för potentiell risk eller bedrägeri.
 3. När de är i linje med de preferenser du har delat med oss, ge dig information eller reklam i samband med våra produkter eller tjänster.

Vi använder Device Information som vi samlar för att hjälpa oss att skärpa eventuell risk och bedrägeri (i synnerhet din IP-adress) och mer generellt för att förbättra och optimera vår webbplats (till exempel genom att generera analyser om hur våra kunder bläddrar och interagerar med webbplatsen, och för att bedöma framgången med våra marknadsföring och reklamkampanjer).

Dela din personliga information

Vi delar din personliga information med tredje part för att hjälpa oss att använda din personliga information, som beskrivs ovan. Till exempel använder vi Woocommerce för att driva vår webbutik. Du kan läsa mer om hur Woocommerce använder din personliga information här: https://automattic.com/privacy/ . Vi använder också Google Analytics för att hjälpa oss att förstå hur våra kunder använder webbplatsen. Du kan läsa mer om hur Google använder din personliga information här: https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/. Du kan också välja bort Google Analytics här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Har du köpt via en förening/lag får dem tillgång till dina kontaktuppgifter för att kunna kontakta och leverera dina produkter till dig.

Slutligen kan vi också dela med dig av din personliga information för att följa gällande lagar och förordningar, att svara på en dom, en ansökningsorder eller annan laglig begäran om information vi mottar eller för att annars skydda våra rättigheter.

Återkalla samtycke

Beteendeannonsering

Som beskrivet ovan använder vi din personliga information för att ge dig riktade annonser eller marknadsföringskommunikationer som vi tror kan vara av intresse för dig. För mer information om hur målinriktad annonsering fungerar kan du besöka nätverksreklaminitiativets ("NAI") utbildningssida på http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Dina rättigheter

Om du är bosatt i Europa har du rätt att få tillgång till personlig information vi håller om dig och att be dina personliga uppgifter korrigeras, uppdateras eller raderas. Om du skulle vilja utöva denna rätt, kontakta oss genom kontaktuppgifterna längst ner på denna sida.

Data retention

När du beställer via webbplatsen kommer vi att behålla din orderinformation i vår bokföring, order, frakt samt email system såvida inte och tills du ber oss att radera den här informationen.

Kontakt

Skogens Kol AB
Stationsgatan 31
82330 Kilafors
Sweden

info@Grillkol.se


usercartcrossmenuchevron-down