Biokol

Vi är stolta att få presentera det senaste tillskottet i vår produktserie, Skogens biokol!

Artiklar:
Skogens biokol ”laddat” i 1500liters Bigbag – Ring för offert
Skogens biokol ”oladdat” i 1500liters Bigbag – Ring för offert
Skogens biokol konsument ”laddat” 30kg – 560kr inklusive moms & frakt i våran webbshop
Skogens biokol konsument ”oladdat” 30kg – 450kr inklusive moms & frakt i våran webbshop

”Laddat” biokol är en blandning av Skogens träkols stybb och Svensk hönsgödselkompost. ”Laddat” Biokol har en unik förmåga att hålla vatten och näring tills dess växten behöver det! Vi vet idag att tekniken att använda träkol i jorden är tusentals års gammal och stor bidragande faktor att marken i Amazonas kunde brukas och försörja miljontals människor i det förflutna.

Hur fungerar det?

Kolets porösa struktur gör att det kan hålla vatten fem gånger sin egen vikt. Detta kallas för absorberings kapaciteten (AC) och hur hög denna är beror på kvalitén på kolet, alltså hur det har pyrolyserats (förbränning utan syre, sönderfall utan förbränning).Växter och blommor tar till största delen upp närings som joner, dvs atomer som har en positiv eller negativ ladning. Katjonbyteskapacitet visar på mediumets förmåga att binda dessa joner till sig. Desto högre CEC desto mer näring, vatten och organisk massa kan mediumet hålla.

Kolet måste först ”laddas”

Kol har en väldigt stor specifik yta vilket skapar bra förutsättningar för mikrober att etablera sig. Dessa mikrober kommer dock behöva näring och kolet behöver dessutom ”laddas” innan du kan använda det. I och med att kol agerar lite som ett filter (det används ju faktiskt som det) så suger den åt sig näring från sin omgivning. Du behöver alltå ”ladda” eller ”mätta” kolet innan du tillsätter det i jorden. Lite som ett batteri eller en kondensator för växten som avger energi när växten behöver det, icke laddat kol kan ge motsatt effekt. Hur laddar man då? Skogens biokol  är laddat från hönsgödselkompost för bästa resultat.

FUNKAR DET?

För sandigare jordar är det superbra! Dessa har svårt att hålla kväve och innehåller liten andel organiskt material. Kolet förbättrar kvalitén och gör att kvävet kan hållas på plats betydligt bättre och längre. Ju längre kolet laddats med organiskt material ju mer  förbättrar den, den från början icke-bördiga jorden. I Sverige, och främst i Skåne så är jorden bra och vi har en rik humus, iaf där jordbruket fortfarande drivs ekologiskt. Där hård mineralgödsling sker utarmas jorden och försämras år för år.

 Källa: http://www.hemmaodlat.se/odla/biokol/

För mer information (produktblad) och offert kontakta oss på info@grillkol.se eller 0278-203 78 idag!

Vi har AAA soliditet sedan 2004. Detta ser vi som en fin merit och som ett tecken på att våra kunder är nöjda med våra kvalitativa produkter.

Logo_till_produkttext_Skogens

Skogens kol är en Svensk klassiker som startades i Kilafors, Sverige år 1876 och har ett genomgående Svenskt kvalitét och design tänk i alla sina produkter!