Biokol

Vi är stolta att få presentera det senaste tillskottet i vår produktkatalog, Skogens biokol!

Hur fungerar det?
Kolets porösa struktur gör att det kan hålla vatten fem gånger sin egen vikt. Detta kallas för absorberings kapaciteten (AC) och hur hög denna är beror på kvalitén på kolet, alltså hur det har pyrolyserats (förbränning utan syre, sönderfall utan förbränning).Växter och blommor tar till största delen upp näring som joner, dvs atomer som har en positiv eller negativ ladning. Katjonbyteskapacitet visar på mediumets förmåga att binda dessa joner till sig. Desto högre CEC desto mer näring, vatten och organisk massa kan mediumet hålla.

Kolet måste först ”laddas”
Kol har en väldigt stor specifik yta vilket skapar bra förutsättningar för mikrober att etablera sig. Dessa mikrober kommer dock behöva näring och kolet behöver dessutom ”laddas” innan du kan använda det. I och med att kol agerar lite som ett filter (det används ju faktiskt som det) så suger den åt sig näring från sin omgivning. Du behöver alltå ”ladda” eller ”mätta” kolet innan du tillsätter det i jorden. Lite som ett batteri eller en kondensator för växten som avger energi när växten behöver det, icke laddat kol kan ge motsatt effekt. Hur laddar man då? Skogens biokol är laddat från hönsgödselkompost för bästa resultat.

Källa: http://www.hemmaodlat.se/odla/biokol/

Skogens ”Laddade” biokol är en blandning av träkols stybb och Svensk hönsgödselkompost. ”Laddat” Biokol har en unik förmåga att hålla vatten och näring tills dess växten behöver det! Vi vet idag att tekniken att använda träkol i jorden är tusentals års gammal och stor bidragande faktor att marken i Amazonas kunde brukas och försörja miljontals människor i det förflutna.

Våra artiklar:
Skogens biokol ”laddat” i 1500 liters Bigbag / Ring eller maila för offert
Skogens biokol ”oladdat” i 1500 liters Bigbag/ Ring eller maila för offert
Skogens biokol konsument ”laddat” 30kg / 560kr inklusive moms & frakt i våran webbshop
Skogens biokol konsument ”oladdat” 30kg / 450kr inklusive moms & frakt i våran webbshop

Vi har AAA soliditet och högsta kreditvärdighet sedan 2004. Detta ser vi som en fin merit och som ett tecken på att våra kunder är nöjda med våra kvalitativa produkter.

Vill ni ha en offert eller mer information?
Fyll i formuläret här nedan eller kontakta oss på info@grillkol.se eller 0278 – 203 78