Skogens trätjära – 2st

498 kr

Skogens äkta trätjära används främst vid ytbehandlingar av träbyggnader, spåntak och båtar för ett bestående skydd.

Att applicera trätjära:
För att underlätta målningen och erhålla snabbare inträngning rekommenderas spädning med balsamterpentin alternativt uppvärmning till ca 50-60°C. Tjäran kan appliceras med vanlig målarpensel eller med färgspruta. Undvik hudkontakt.

Innehåller:
2st Skogens äkta trätjära 4 kg

Skogens trätjära 4 kg × 2

Skogens äkta trätjära 4 kg.

I lager

Beskrivning

Trätjära är det äldsta effektivaste träskyddsmedlet här i Skandinavien och har under lång tid använts för att impregnera och skydda byggnadsdelar som ansetts särskilt utsatta för fukt & rötsvampar. Framställning. Både till husbehov och kyrkor har den totalt dominerande råvaran kommit från tall, eller i andra trakter från med tallen närbesläktade arter lika så Skogens trätjära. Den långa erfarenheten vi har i Skandinavien av tjära som träskyddsmedel torde vara tillräcklig för att kunna slå fast att tjära ger ett gott rötskydd i all väder! På trä har tjära en dubbel funktion, dels som mer eller mindre djupverkande impregnering och del som täckande ytskydd mot fukt och röta. Bra att veta är att furu är genom sin celluppbyggnad mer mottaglig för djupverkande impregnering, medan gran och tall tar upp mycket litet sådan förutom vid ändträ. Man får således en mer skyddande effekt på furu om träet mättas genom påstrykning, medan gran är mer beroende av ett heltäckande skikt för att anses konserverad. Tjäran innehåller en mängd av de ämnen som trädet självt använt mot angrepp av mikroorganismer som bidrar till röta. Lukten av trätjära innebär att den lämpar sig för annat än utomhusbruk. Till skillnad från alla ”modernare” träskyddsmedel som idag finns på marknaden har dock tjärans alla ämnen bildats i naturen och ingår i det naturliga kretsloppet.

Användning

Upplevs tjäran för trögflytande för ändamålet och känns svår att stryka ut, utan att för den skull direkt vara av sämre kvalitet. Då kan den göras hanterligare genom att späda med terpentin. Vi rekommenderar terpentin som har samma ursprung som tjäran, men i princip kan den blandas med de flesta fettlösande lösningsmedel för måleriändamål så som, fotogen och dieselolja för användning till enklare ändamål. Andra fettlösande vätskor som till exempel sprit, avdunstar dock snabbare och kan därför ge sämre inträngning i träet vid applicering. Lösningsmedlet som terpentin skall i början hällas i droppvis i tjäran under kraftig omrörning tills man tydligt märker att vätskorna börjar blandas.

Trätjära innehåller en hel del ämnen besläktade med tallolja, men som olja betraktad är den relativt mager och vill man förbättra de vattenavvisande egenskaperna är det ibland bra att blanda in litet linolja. Rå linolja om man söker djupverkan, kokt linolja om det enbart är för ytskydd.

Appliceras den med en stor elementpensel jämn över ytan i fråga. Vid tjockare applicering av tjärlager försök undvik direkt solljus. Trätjära uppblandad med lika delar rå linolja & terpentin så kallad ”roslagsmahogny” ger en bra inträngning i materialet och en torr, beständig och vattentålig yta!

Källa: http://www.hallahus.se/renovera/fasaden/fargsattning/tratjara/